مردم خوب ایران زمین!
متشکر...
تشکر از این همه ابراز لطف و مهربونیتون، تشکر از جملات محبت آمیزتون، تشکر به خاطر تحسین کردن هاتون، به خاطر دلدادگی ها و دلداری هاتون، به خاطر چشم هایی که ما رو نگاه کردن و بجای خندیدن در برنامه خندوانه گریان شدن؛ سپاس و هزاران تشکر به خاطر ابراز پشتیبانی هاتون، به خاطر وقت هایی که گفتید می خواهید با ما شریک باشید و خواستید در کنارمون باشید. به خاطر تمام جملات محبت آمیزتون ممنون که ما رو با انرژی مثبتتون نوازش کردین، سپاس و تقدیر به خاطر تمام دست هایی که برای دعای شفای عاجل جانبازان سرافراز کشورمون بالا رفت؛ به ما ثابت گردید که ما تنها نیستیم و همه از یک خداییم و یک خانواده ایم و معبود و مقصودمون یکیه، ما امید داریم که هیچگاه فراموشمون نمی کنید و هر وقت برگی از تاریخ را ورق زدید به ما افتخار می کنید، ما این عشق و موهبت و رحمت و توانگری شما را سپاس می گوییم و شما و محبت بی شائبه تون رو به دست نوازشگر خدای منان می سپاریم و از او می خواهیم که یار و یاورتون باشه. انشا...
 • استقبال بی نظیر از جانبازان بیمارستان میلاد شهریار در استان ایلام

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • بازدید جانبازان بیمارستان میلاد شهریار از مناطق جنگی غرب کشور

 • برگزاری مراسم سالروز تاسیس بنیاد شهید وامور ایثارگران با حضور مسئولین محترم در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزاری مراسم سالروز تاسیس بنیاد شهید وامور ایثارگران با حضور مسئولین محترم در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزاری مراسم سالروز تاسیس بنیاد شهید وامور ایثارگران با حضور مسئولین محترم در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزاری مراسم سالروز تاسیس بنیاد شهید وامور ایثارگران با حضور مسئولین محترم در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزاری مراسم سالروز تاسیس بنیاد شهید وامور ایثارگران با حضور مسئولین محترم در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزاری مراسم سالروز تاسیس بنیاد شهید وامور ایثارگران با حضور مسئولین محترم در بیمارستان میلاد شهریار

 • اجرای سرودتوسط جانبازان در مراسم سالروز تاسیس بنیاد شهید وامور ایثارگران در بیمارستان میلاد شهریار

 • اجرای سرودتوسط جانبازان در مراسم سالروز تاسیس بنیاد شهید وامور ایثارگران در بیمارستان میلاد شهریار

 • اجرای سرودتوسط جانبازان در مراسم سالروز تاسیس بنیاد شهید وامور ایثارگران در بیمارستان میلاد شهریار

 • اجرای سرودتوسط جانبازان در مراسم سالروز تاسیس بنیاد شهید وامور ایثارگران در بیمارستان میلاد شهریار

 • جذب پرستار